Cu cine colaborăm

Janine Fortin
Janine Fortin

Janine Fortin este formator în relații interumane și conferențiar. S-a format în metoda ESPERE® (Energie Specifică Pentru o Ecologie Relațională Esențială) cu Jacques Salomé, psihosociolog recunoscut la nivel mondial, fondatorul acestei abordări noi a comunicării. Ea transmite metoda părinților, copiilor, cuplurilor, în organizații și în mediul școlar.

Dincolo de cunoştintele și practica sa, Janine Fortin prezintă o abordare a comunicării care permite să fii și să devii.  Actualmente Janine propune o formare on-line legată de această metodă.

Membră a Institutului ESPERE International de la crearea sa și președintă a acestei organizații în perioada 2013-2017, Janine s-a implicat în mod activ în vederea diseminării acestei noi metode, în Quebec și în Franța, țara de origine a Metodei ESPERE®.

Mai multe aicicomunicării

catherine hospital
Catherine Hospital

Catherine Hospital este educatoare specializată și formator. A lucrat timp de treizeci de ani cu copiii și adolescenții cu dificultăți comportamentale sau de personalitate.

Cea mai lungă perioadă din carieră a petrecut-o oferind mediere artistică acestor copii. Intervențiile sale au ca scop principal de a aduce tinerii către o apropiere cu instituția clasică de învățământ.

Modalitatea sa de abordare a fost întotdeauna bazată pe stimularea competențelor senzo-motrice, respectând libera exprimare (după modelul lui Arno Stern). Catherine are așadar o experiență vastă legată de acompanierea copiilor confruntați cu situații traumatizante, victime ale diverselor forme de agresiune.

Recent, ea a decis să dea un nou impuls carierei sale, devenind formator pentru părinți și personalul specializat în lucrul cu copiii. Întâlnirea cu Boris Cyrulnik a fost factorul declanșator în luarea acestei decizii de evoluție în carieră, întrucât marele neuropsihiatru i-a propus să-și împărtăşească experiența acumulată, devenind formator la Institut Petite Enfance-Boris Cyrulnik.

Valentina Marinescu
Valentina Marinescu

Valentina Marinescu este profesor doctor abilitat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Universitatea București. Interesele ei de cercetare sunt legate de mass media și comunicarea din Europa de Est – cu precădere în România.

În perioada 2012-2015 a fost membru în echipa din România pentru proiectul Net Children Go Mobile finanțat de Safer Internet 2012. Proiectul a fost coordonat de Giovanna Mascheroni, Universita Catolica del Sacro Cuore, Milano, Italiy. În perioada 2008-2011 a fost membru în echipa din România pentru proiectul EUKIDS Online II. Proiectul a fost coordonat de Sonia Livingstone, London School of Economics, Department of Media and Communication. Interesele ei de cercetare sunt: mass media, comunicarea, internet studies.

Mai multe aici

Daniela Frumusani
Daniela Rovența-Frumușani

Daniela Rovența-Frumușani este professora emerita la Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Departamentul de Antropologie Culturală și Comunicare. De șapte ani coordonează Masterul francofon Média- Dezvoltare- Societate, în colaborare cu Université Lyon II Lumière.

Membră a Școlii Doctorale de Științe ale Comunicării și a Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității București, a coordonat cinsprezece teze doctorale pe tematici precum: analiza discursului, semiotică, studiul genurilor. Specializată în aceste discipline, este autoarea a 6 lucrări cu autor unic, a peste 80 de studii și articole publicate în reviste de specialitate, fiind și coordonatoarea și editorul a cinci publicații internaționale.

Membră a Asociației Internaționale de Sociologie, Daniela-Rovența Frumușani este, deasemenea, din 2010, membră a Comitetului Director RC14 (Rețeaua Cercetătorilor în Sociologie a Comunicării), a Asociației Internaționale a Pragmaticii, a Asociației Internaționale a Sociologilor Francofoni și membră a comitetelor științifice ale revistelor Recherches féministes, Communication, Essachess, French Journal for Media.

Mai multe aici

comunicare relationala cursuri de formare
Marie Paule Thollon Behar

Marie Paule Thollon Behar este doctor în psihologia dezvoltării. De mulți ani, acompaniază echipele de creșe în vederea formării și analizei de practici, cu obiectivul precis de a oferi o încadrare optim calitativă copiilor de vârstă timpurie.

Implicată în cercetare, a participat la diverse studii inițiate de Comisia Europeană privind competențele profesionale ale personalului ce activează în creșe și prevenția precoce legată de oferirea unui cadru optim pentru copii. A coordonat și publicat diverse lucrări, fiind autoarea a numeroase articole în reviste de specialitate.

Cadru didactic la școala psihologilor practicieni, intervine în formarea viitorilor psihologi din Franța. Temele sale de cercetare sunt axate pe noile descoperiri privind neuroștiințele în copilăria timpurie, calitatea relației parentale a nou-născutului, dezvoltarea comunicării și a limbajului și practicile care le favorizează, starea de bine a personalului care lucrează în creșe și grădinițe.

Mai multe aici