Simbolul și puterea lui în demersul lui A fi

Până nu mă văd pe mine însumi/ însămi exact în punctul în care sunt, în claritatea clipei mele de ființare, actul de ”a fi” rămâne doar la nivel cognitiv. De aceea, procesul de simbolizare prin simbolul însuși ce îl determină, mă ajută în demersul meu existențial. Alegerea aceasta aparent nesemnificativă, de a mă poziționa dinlăuntru în afară, printr-un simbol ales, îmi proiectează rădăcini și un mediu solid, fără vreun dubiu. Nu mai sunt un simplu cod în univers, ci devin Eu, purtător de nume, cu toată încărcătura emoțională a propriei vieți.

Asumarea aceasta, într-un aparent mod ludic, schițează traiectorii de netăgăduit propriului meu sens în Univers. Îmi redobândesc puterea lui a fi în prezentul pe care-l trăiesc, o putere actuală, solidă și fără bruiajele care altădată mi-ar fi opintit claritatea lui ”Iată, sunt!”

Simbolul, propus ca instrument al Comunicării Relaționale®, este în deplină legătură cu trăsătura ludică din mine. Și este firesc să fie așa. De aceea la început am o reacție: ”Ce mai este și asta?! Joacă!” Pentru că am uitat să accesez în mine acest patrimoniu neprețuit: jocul, joaca. Pentru că mintea mea funcționează de atâta vreme doar în legile ei, nepermițându-mi privilegiul emoției, al stării de ”a fi” pur și simplu.  Emoția mea, această ”mirare” de a fi, trăiește și se adapă din acest izvor latent, creativ, adus la suprafață de simbol.  Prin simbol capăt libertatea de a fi eu însumi/ însămi, fără mijlocirea mentalului care inevitabil, luptă să dețină controlul.

Prin simbolizare, eu îmi dau așadar dreptul să exist nemijlocit, să mă descopăr, accesând căile nebănuite ale subconștientului, să mă cresc, să mă dezvolt.

Eu, ca parte din Univers, am nevoie să mă spun, să mă afirm, să mă confirm. Gândirea îmi oferă ca sprijin cuvântul. Dar eu sunt mai mult: sunt și trăire. Și aici simbolul îmi poate oferi acompaniere, în acest demers al spunerii mele ființiale. El se încarcă cu tot ceea ce cuvântul nu poate cuprinde și așa devin întreg/ întreagă: gând și emoție-trăire-ființare, cuvânt și simbol în deplin echilibru cu ceea ce este în mine și în afara mea.

Autor: Corina Dumitrașcu, profesor învățământ primar și Consilier în curs de formare în Comunicare Relațională® în cadrul Institutului de Comunicare Relațională.

Institutul de Comunicare Relațională este o organizație non-profit, înființată în 2019 la inițiativa Antoniei Noel, organizație care dezvoltă programe de formare în Comunicarea Relațională®, promovând regulile, instrumentele și tehnicile Comunicării Relaționale® în societate.

Sharing is caring!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *