Cercetare

Studiile pe care le realizăm prin diverse metode de cercetare empirică ne ajută înțelegem factorii care modifică, amplifică sau diminuează Comunicarea în societate și la nivel de individ.

Până acum, avem două studii de cercetare publicate, ambele legate de Influența noilor tehnologii în rândul copiilor și impactul lor asupra comunicării în familiei.

Primul studiu, s-a desfășurat în anul 2016, sub coordonarea sociologului Valentina Marinescu, profesor universitar doctor în cadrul Universității București.

cercetare institutul de comunicare relationala

Studiul publicat în 2018, sub coordonarea profesorului emerit Daniela Rovența-Frumușani, profesor în cadrul Universității București, a subliniat nevoia de apropiere a părintelui către copil în cadrul comunicării familiale, în calitate de părinte-mediator, în urma folosirii excesive a ecranelor de către copii.

Continuăm inițiem și participăm la diverse programe de cercetare ce au la bază comunicarea interpersonală, copiii, familia, mediile defavorizate sau situațiile specifice societății românesti( migrație, etc).

Toate studiile și cercetările teoretice și empirice pe care le urmărim au la bază înțelegerea fenomenelor sociale și a degradării/evoluției Comunicării umane și implementarea de programe de educație și formare adecvate cerințelor contextului actual.